>

O nas

Klub Malucha „Pozytywka” to miejsce ciepłe i przyjazne, nastawione na budowanie zaufania, wszechstronnego rozwoju a przede wszystkim uważne na zanikające, ludzkie wartości takie jak wrażliwość, empatia, współdziałanie, szacunek, tolerancja. Nazwa klubiku ma tu podwójne znaczenie – atmosfera panująca w tym miejscu jest pozytywna, radosna, dobra. Tu Mały Człowiek ma czuć się dobrze, prawie tak jak w domu. Jest wspierany w każdej trudnej sytuacji, nie oceniany, szanowany i lubiany. To wszystko baza, podwaliny do tego by dobrze się rozwijać nie tylko na poziomie intelektualnym ale przede wszystkim emocjonalnym, by nie tylko teraz ale przede wszystkim w przyszłości Mały Człowiek umiał sobie dobrze radzić w życiu – by czuł swoją wartość, umiał się właściwie komunikować z rówieśnikami i dorosłymi, umiał wyrażać swoje emocje a nie je tłumić, by umiał rozróżnić dobro i zło w otaczającym go świecie a to wszystko dobrze przystosuje je do życia w społeczeństwie. Drugie znaczenie nazwy klubiku kojarzy się z muzyką, muzyką z pozytywki...Codziennie realizujemy autorski program – muzykoterapia i uwrażliwienia na różne rodzaje muzyki, taniec spontaniczny, zabawy ruchowe, malowanie, lepienie w glinie, ćwiczenia psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, w programie również wiele zajęć dodatkowych. Dzięki tym codziennym zajęciom Mali Ludzie nie tylko będą wszechstronnie się rozwijać ale uwolnią się od już powstałych blokad, zahamowań, niepewności, emocji z którymi sobie nie radzą. Zajęcia odstresują je, wpłyną na ich wyciszenie, lepszą koncentrację, szybszy rozwój i odkrywanie talentów. Często Rodzice obawiają się jak ich maleństwo się zaadoptuje do nowego, nieznanego mu miejsca. Przygotowujemy je z dużą cierpliwością, delikatnością, każde indywidualnie. Jeśli niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na adaptację, zapewniamy ją i podążamy za dzieckiem i czekamy aż nawiąże z opiekunami dobry, ciepły i przyjazny kontakt. Wtedy przestaje się bać i wraca do nas z wielką radością. Dzieci tzw. żłobkowe nie potrzebują wyszukanych zajęć, nauki języków, ciągłej stymulacji intelektualnej. Ten Mały Człowieczek potrzebuje czułej opieki, przyjaznego kontaktu, radości i zabawy. Bardzo potrzebuje ruchu, najlepiej tańca przy różnych rodzajach muzyki by się na jej różne odmiany uwrażliwiło i spontanicznie bawiło. Potrzebne są chwile relaksu przy muzyce, zabawy sensoryczne a wszystko po to aby dzieci nie czuły się przemęczone a ich rozwój psycho-emocjonalny był jak najlepszy. Ponieważ Rodzina, która prowadzi klubik jest „pedagogiczno-socjologiczno-terapeutyczna, wie jak BARDZO ważne są te wszystkie czynniki by dziecko dobrze się rozwijało i wykorzystywało swoje potencjały i zdolności a ich delikatny system nerwowy nie był przeciążony.

Pozytywka to miejsce kameralne, wyciszone, oddalone od dźwięków miasta, otoczone przyrodą, z pięknym ogrodem. Docelowo będą dwie grupy po piętnaścioro dzieci.

Na stałe współpracujemy z psychologiem, oligofrenopedagogiem, socjologiem rodziny i logopedą.